Umowy śmieciowe – zlecenie i o dzieło

*Opracował MikkeHarry „Umowa o dzieło – jest umową cywilnoprawną określającą jakie zadanie (dzieło) ma wykonać strona podpisująca umowę (zleceniobiorca). Dziełem może być utwór muzyczny lub określona czynność (praca) fizyczna. Jej zakres określa Kodeks Cywilny w artykułach od 627 do 646. „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający doCzytaj dalej „Umowy śmieciowe – zlecenie i o dzieło”

Oceń ten wpis: