Plony, plony, plony…

Papryczki chilli obrodziły.  Pierwsze płodki wyrosły przez noc jedną, a już traciłem wiarę :(.Mają chyba czas do końca marca na wyrośnięcie…..

Następstwa: Świat bez ludzi (Aftermath: Population Zero) 2008

Dokument sci-fi ukazujący prawdopodobne skutki nagłego zniknięcia z całej planety wszystkich ludzi. Twórcy ukazują co dzieje się po naszym zniknięciu z naszymi samochodami, domami, zwierzętami i elektrowniami atomowymi oraz energią elektryczną. Film przedstawia losy zwierząt domowych niekarmionych przez 3 dni po zniknięciu ich właścicieli oraz tych trzymanych na uwięzi w ogrodach zoologicznych i lunaparkach. Dowiemy się z filmu po ilu latach i dlaczego wybuchnął nasze elektrownie jądrowe i skażą wielkie obszary świata radioaktywnym pyłem oraz tego że po 230 latach od naszego zniknięcia rozpadną się takie cuda ludzkiej techniki jak Wieża Eiffela i Statua Wolności. A jak myślicie kiedy puści tama Hoovera i inne tamy chroniące wielkie miasta takie jak Nowy Jork przed powodziami?

aftermath0

Na jakim obszarze naszej planety, który tętnił niegdyś życiem wyrosną las i dżungla? A jakie tereny ziemi zajmie pustynia? Czy natura poradzi sobie z radioaktywnym skażeniem zostawionym przez człowieka i rozwinie się lepiej niż za jego obecności? Jaki kolor przybiorą skażone drzewa? I jaki będzie los stworzeń morskich takich jak dorsze gdy ludzie przestaną je łowić oraz co stanie się z wielorybami, które wreszcie usłyszą swoje miłosne zaloty, a nie silniki statków i innych ludzkich maszyn? Jak zachowają się ptaki wykorzystujące do nawigacji gwiazdy zasłaniane im przez drapacze chmur? I kiedy spadną z nieba satelity pozbawione kontroli i sterowania przez człowieka, który zniknął?….

Po 25-ciu tysiącach lat od zniknięcia człowieka świat znowu ogarnie epoka lodowcowa, a jedyne ślady ludzkiej cywilizacji zostaną na księżycu (kamera video, łazik i flaga), który zmienia się w wolniejszym tempie niż ziemia.

Po kilku dniach od zniknięcia naczelnego z nieba pospadają samoloty kierowane jeszcze chwilę przez autopiloty, a głodne koty i psy uciekną z domów w poszukiwaniu pożywienia. Stworzą stada i będą polować na siebie nawzajem. Podobnie będzie z dzikimi zwierzętami pozamykanymi w klatkach, które otworzą się po odcięciu zasilania od systemów je zabezpieczających….Na ulicach zapanuje anarchia i polowanie jednych na drugich. W końcu Wieża Eiffela zardzewieje i rozpadnie się, ale przedtem pręty paliwowe chłodzone w elektrowniach jądrowych zaczną się przegrzewać gdy odcięcie zasilania pozbawi wodę chłodzenia….

Jak to się skończy? Czy świat poradzi sobie bez człowieka, a życie na ziemi rozkwitnie na nowo? Dla planety nie było by to takie złe….

Dane techniczne
Dokument produkcji kanadyjsko-amerykańskiej z 2008 roku.

 

Parki Narodowe w Polsce

Kolejne wypociny MikkeHarry`ego do szkoły. Z przedmiotu: Działalność turystyczna. Nic wielkiego, ale same ogólniki i wersja informacji bardzo skrócona, więc specjalistów ponownie proszę o wyrozumiałość podczas oceny. Temat pracy: „Funkcje i znaczenie Parków Narodowych w Polsce.”

                          ”  Funkcje i znaczenie parków narodowych w Polsce.

Parkiem narodowym nazywamy w Polsce tereny objęte ochroną prawną i zachowane w stanie naturalnym. Ochrona prawna parków narodowych bierze się z szeroko pojętego znaczenia tychże dla nauki, historii, środowiska oraz krajobrazu naszego kraju.  Pierwszym parkiem narodowym na świecie był Park Narodowy Yellowstone otwarty w USA w 1872 roku.  Parki Narodowe istnieją w większości krajów świata i w większości z nich spełniają takie same funkcje. Tj. min. edukacyjną i ochrony środowiska. Największym Parkiem Narodowym na świecie jest Park Narodowy Grenlandii obejmujący  972 000 km².

                                                       Parki Narodowe w Polsce.

Park narodowy jest tworzony w drodze ustawy, a w drodze rozporządzenia Rada Ministrów określa jego granice. Utworzenie lub zmiana granic parku wymaga zgody właściwych organów samorządu terytorialnego. Na terenie parku wyróżnia się 3 strefy o zróżnicowanym reżimie ochronnym: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i strefę ochrony krajobrazowej. Wokół parku obowiązkowo wyznacza się otulinę parku narodowego. Dla parku sporządza się i realizuje plan ochrony. Kieruje nim dyrektor parku narodowego. W naszym kraju są 23 Parki Narodowe min. takie jak: Świętokrzyski (otwarty w 1950 roku), Białowieski (otwarty w 1932), Tatrzański (otwarty w 1955 roku) i najnowszy – Ujście Warty (otwarty w 2001 roku).

Każdy z nich stanowi duże walory przyrodnicze i jest indywidualnością geograficzną. Można podziwiać w każdym z nich inną rzeźbę terenu oraz różne gatunki krajowej fauny i flory.  Dzięki stworzeniu Parków Narodowych naturalne walory przyrody Polski mogą być zachowane dla przyszłych pokoleń i podziwiane przez wycieczki szkolne lub indywidualnych zwiedzających. Funkcja edukacyjna Parków Narodowych polega na tym, że dzięki odwiedzeniu ich można sporo nauczyć się o zwierzętach i roślinach występujących w Polsce. Te obszary nie są również bez znaczenia dla zdrowia człowieka gdyż czyste i rześkie (naturalne) powietrze utrzymywane w nich pozytywnie wpływa na układ oddechowy i samopoczucie człowieka. Zwłaszcza chorego. Parki Narodowe mogą dzielić się dalej na rezerwaty, a w nich mogą występować takie zwierzęta jak: morświn, żubr i orzeł bielik.

Dzięki Parkom Narodowym i walorom w nich występującym młode pokolenie może uczyć się szacunku do przyrody oraz fragmentu historii naszego kraju podziwiając jak to było kiedyś, gdy powietrze nie było jeszcze tak skażone spalinami i zanieczyszczeniami przemysłowymi. Moim zdaniem zaprzeczeniem idei Parku Narodowego jest miasto Kraków (woj. małopolskie) gdzie dla odmiany młodzież może podziwiać tzw. smog (zanieczyszczenie przemysłowe dokonane przez człowieka w połączeniu ze złymi warunkami pogodowymi np. zamgleniem ). Natomiast starsi ludzie mogą na tych obszarach odpocząć. Rodziny udają się do nich aby poobcować z naturą.

Ochrona prawna ww. obszarów na na celu ochronę ich głównie przed niszczycielską oraz zgubną  działalnością człowieka – największego wroga przyrody. Pozwala również naturze istnieć w jej nienaruszonym stanie. Na terenach Parków Narodowych chroni się zagrożone w naszym kraju wyginięciem gatunki roślin i zwierząt, a ich administracja pozyskuje fundusze finansowe na odnowę flory i fauny Polski. Dzięki temu możemy podziwiać w nich to co zostało dzisiaj z natury.

Pokrótce – Parki Narodowe chronią polską przyrodę, pełnią więc funkcję ochronną w stosunku do niej.

Inne formy obszarów chronionych w Polsce to: rezerwaty przyrody, Parki Krajobrazowe, obszary ochrony ścisłej, Obszary Natura 2000 i użytki ekologiczne.”