KoLiber Siedlce zaprasza!

27 czerwca 2017 roku tj. wtorek odbędzie się powitanie lata organizowane przez siedlecki KoLiber. Godz 18:00 nad zalewem siedleckim – początek. Zapraszamy ludzi wolnych i tych, którzy dopiero chcą być wolnymi oraz środowiska, którym bliska jest idea konserwatywnego liberalizmu :).

Zaproszenie adresowane do środowisk z Siedlec i okolic. Naczynia i inne przybory funduje KoLiber Siedlce. Przybory jadalne (typu kiełbasy i karkówki 🙂 ) lub pitne (typu piwa i inne) prosimy zorganizować we własnym zakresie.

Zachęcamy również do dołączenia do tego wydarzenia na FB co pomoże nam jako organizatorom zorientować się chociażby w przybliżeniu co do liczby zamierzających wziąć udział:

https://www.facebook.com/events/822766687881527/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Dla wytrwałych przewidziana jest mała niespodzianka podczas wydarzenia :)!

Nr. tel. do prezesa KoLiber Siedlce – Michała Harasima (organizator): 721 023 390

Reklamy

Zlot pojazdów zabytkowych w Siedlcach 11.06/2017

Tj. dzisiaj :). I fotki do tego co w tytule.

Convention of antique Cars in Siedlce.

Das Oldtaimertreffen in Siedlce 🙂

*Wizerunki osób postronnych zostały zasłonięte z powodu ich prywatności i względów ich bezpieczeństwa.

Leopard cieszył się dużym zainteresowaniem polskich dzieci 🙂

Złombol z Gruzji. (Wyprodukowany w Gorki)

Amfiteatr Siedlce

Białystok (Sledzikowo) – 3 maja

Wczoraj tj 3.05/2017 zwiedziłem ze znajomymi Białystok (na Podlasiu). Odwiedziliśmy między innymi najbardziej rozpoznawaną osobę z tamtych stron, czyli byłego kandydata na prezydenta Białegostoku – Krzysztofa Kononowicza i jego kolegę „Majora”.

Park w Białymstoku (wyżej)

(Przed posiadłością Krzysztofa Kononowicza) wyżej

Z Krzysztofem Kononowiczem) – drugi od lewej, wyżej

Pałac BraniJeśckich w Białymstoku (wyżej)

(j.w)

(j.w)

(Ogród przy Pałacu Branickich w Białymstoku)

Jeśli starsi czytelnicy moich wypocin nie pamiętają kim był i jest pan Krzysztof Kononowicz, a młodsi jak to się mówi….„gimby nie znajo” to:

Święto pracy 2017 – fotorelacja

Wczorajsze Święto Pracy w Obozie Pracy. Tam nie było bezrobocia ani czasu się rozsiadać. Dla nikogo nie zabrakło etatu, więc nikt nie protestował…Tylko po pracy prysznica lepiej było tam nie brać, a droga piechotą do miejsca straceń jest dłuuuuuuggggaaaaa…

 

Milton Friedman

„Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują,a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie”.

Milton Friedman – ekonomista amerykański, noblista (ekonomia),

twórca monetaryzmu, przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii.

Wiem że nie czas na cytaty bo jest koniec miesiąca (kwietnia), a nie początek (maja), ale właśnie skończył się okres rozliczeniowy za rok 2016 i wczoraj (28 kwietnia) po południu (14:35) i p[o pracy (Bank Żywności w Siedlcach) rozdawałem ulotki z cytatem z tego pana. Ulotki z tym cytatem nie wziął ode mnie czarnoskóry Siedlczanin…domyślam się że to dlatego że w cytacie jest napisane coś o pracy….A co jest napisane na odwrocie ulotki?…

Państwo przestanie na przykład płacić same sobie (pensje górników, policjantów i nauczycieli pochodzą z naszych podatków). I w związku z tym urzędnicy skarbowi będą mieli mniej pracy, a mniej pracy to mniej etatów urzędniczych, czyli mniejsza ilość urzędników skarbowych i mniej pieniędzy na ich wynagrodzenia….Administracja skarbowa zaoszczędzi więc, ponad 2 miliardy złotych! Oszczędności np. na wysyłaniu pocztowych formularzy PIT. Na rozliczenia skarbowe potrzeba będzie również mniej czasu i około 16 tysięcy etatów.

A już wkrótce „kuchnia MikkeHarry`ego”….

Umowy śmieciowe – zlecenie i o dzieło

*Opracował MikkeHarry

Umowa o dzieło – jest umową cywilnoprawną określającą jakie zadanie (dzieło) ma wykonać strona podpisująca umowę (zleceniobiorca). Dziełem może być utwór muzyczny lub określona czynność (praca) fizyczna. Jej zakres określa Kodeks Cywilny w artykułach od 627 do 646.


„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. – art 627 KC.


Umowa o dzieło nie koniecznie powinna określać wysokość wynagrodzenia za wykonane dzieło, ale za to może określać iż jego wypłata następuje po wykonaniu dzieła (pracy). Wykonywane na podstawie tej umowy dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny:


– niematerialny: np. utwór muzyczny lub literacki, przemówienie, informacja, nauczenie, przeszkolenie
– materialny: uszyte ubranie, zbudowany budynek, przyrządzony posiłek, naprawienie jakiegoś konkretnego przedmiotu, prezentacja multimedialna, fotografia.


Dziełem jest np. wykonanie statystyki dotyczącej konkretnej sprawy, a udzielanie stałych konsultacji już dziełem nie jest. Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego rezultatu. Od umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i inne ZUS-y w przeciwieństwie do umowy-zlecenia, którą zawiera się dla samego działania (wykonywania pracy), a nie osiągnięcia konkretnej korzyści (rezultatu). Celem umowy-zlecenia jest więc sama praca (wykonywanie określonej czynności, działanie).


Umowa zlecenie – jest również regulowaną przez Kodeks Cywilny umową cywilnoprawną (art.734-751), ale jej przedmiotem jest wykonanie odpłatnie lub za darmo określonej czynności prawnej np. pracy. Stronami tej umowy mogą być osoby fizyczne i prawne posiadające zdolność do dokonywania czynności prawnych. Strony tej umowy to zleceniodawca i zleceniobiorca.


– zleceniobiorca (przyjmujący i wykonujący zlecenie, pracę, czynność)
– zleceniodawca (zlecający wykonanie zlecenia, pracy czynności)


Jeśli zlecenie jest wykonywane nieodpłatnie tj. zleceniobiorca nie jest wynagradzany za pracę umowa powinna to zawierać w treści. Na wysokosc wynagrodzenia z umowy-zlecenia wpływają czas potrzebny na wykonanie danej czynności i stopień jej komplikacji oraz profesjonalizm wykonującego pracę (zleceniobiorcy). Ten ostatni ma obowiązek sprawozdawania drugiej stronie (zleceniodawcy) o przebiegu wykonywania zlecenia i podejmowanych czynnościach oraz o ich zakończeniu. Od bieżącego roku w Polsce zmieniły się przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia za pracę na umowie-zleceniu.


W umowie-zleceniu nie liczy się końcowy rezultat wykonanej pracy, którego wcale nie musi być, a ważna jest sama praca dla pracy. – Sam fakt czynności wykonywanych dla zleceniodawcy. Zapłata z okazji umowy-zlecenia należy się za wykonywanie czynności i samo podjęcie pracy (działania), a nie zaś za owoce tej pracy jak w umowie o dzieło.


Podsumowanie: Z powyższego wynika że dwie opisane powyżej umowy są sobie przeciwstawne, a ich celem nie jest jedno i to samo. Wręcz przeciwnie dla jednej ważne jest to co nie liczy się w drugiej, a autor tej pracy uważa umowę o dzieło za bardziej intratną i opłacalną dla podpisujących ją stron niż umowę-zlecenie.

Reklama w usługach turystycznych

I kolejne wyzwanie szkolne MikkeHarry`ego. Tym razem zadanie dotyczące roli reklamy w usługach turystycznych 🙂

….”Na podstawie reklamy jakiejś usługi np. wycieczki i odzewu jaki nastąpi po jej zareklamowaniu usługodawca może zorientować się na podstawie jakich czynników klienci podejmują decyzje i czy ważniejsza jest dla nich cena czy jakość usługi. Bowiem informacje o tych dwóch czynnikach powinny być zawarte w reklamie. Wynika z tego że reklama usługi turystycznej ma na celu przyciągnięcie klientów do usługodawcy, klientów którzy potencjalnie kupią wycieczkę, a tym samym zwiększą dochód usługodawcy np. biura podróży. Generalnie reklama jest po to aby jej końcowym efektem były konkretne i wymierne korzyści dla usługodawcy lub reklamodawcy. Trzeba też pamiętać że ten drugi może być jednocześnie tym pierwszym.


Reklama nie jest sama w sobie celem reklamodawcy, ale tylko środkiem do osiągnięcia innego – większego i intratniejszego finansowo celu w przyszłości. Jak np. tego opisanego przeze mnie powyżej.


Oprócz korzyści finansowych dla biura podróży bądź innego usługodawcy reklama może zawierać jeszcze w sobie korzystne i przyjemne dla potencjalnego klienta informacje na temat oferowanej usługi. Jest więc okazją do przedstawienia usługi w dobrym i korzystnym świetle, a zarazem udzielenia potencjalnym nabywcom informacji o tym że dana usługa w ogóle istnieje na rynku. Reklama w turystyce pełni też zatem funkcję informacyjną w stosunku do klienta. A usługodawca ma okazję do zachwalenia oferowanego przez siebie produktu lub usługi np. wycieczki.


Poza potencjalnymi klientami o istnieniu danej oferty na rynku dowiaduje się z reklamy konkurencja, którą zmusza to do zareklamowania swojej usługi jeszcze lepiej i korzystniej dla klienta niż inne biuro podróży. Dzięki temu na rynku usług turystycznych pojawiają się coraz to nowe produkty, gdyż każdy chce mieć lepszą ofertę od konkurencji aby to ją wybrał potencjalny klient. Reklama skłania więc do konkurowania ze sobą poszczególnych podmiotów usługowych w turystyce, a dzięki temu jest na rynku mnogość różnych usług np. wycieczek (do różnych miejsc, krajów, w różnych cenach, różnymi środkami lokomocji) i potencjalni nabywcy mają z czego wybierać.


Dzięki reklamie usługodawcy weryfikują też jakie produkty i usługi turystyczne są pożądane przez klientów tj. na co jest popyt. I zbierają informacje dotyczące tego jak na przyszłość ulepszyć swoje oferty aby były dla klientów atrakcyjne nie tylko finansowo.


O danej usłudze mogą informować: ulotki, plakaty, ogłoszenia, reklama w TV, banery reklamowe i wizytówki.


Ulotka – aby ta dobrze spełniła swoje zadanie powinna zawierać slogan, informacje o produkcie i jego zdjęcie,logo firmy (np. biura podróży), która oferuje produkt na niej reklamowany. Lepiej żeby nie była czarno-biała i drukowana na zwykłym papierze bo powinna przyciągać wzrok i uwagę klienta do reklamowanej na niej usługi tj. robić dobry efekt wizualny.


Reklama w telewizji i prasie – zwraca uwagę masowego odbiorcy. Reklama w prasie powinna być zamieszczona w odpowiednim rogu strony i napisana odpowiednim nagłówkiem aby czytelnik zwrócił na nią uwagę.


Reklama ma bowiem przekonać klienta że oferowany przez nią produkt zaspokoi jego potrzeby. Wywiera ona wpływ na konsumenta i nakłania go do zakupu. Może ona też zbliżyć emocjonalnie klienta do usługi. „