Umowy śmieciowe – zlecenie i o dzieło

*Opracował MikkeHarry

Umowa o dzieło – jest umową cywilnoprawną określającą jakie zadanie (dzieło) ma wykonać strona podpisująca umowę (zleceniobiorca). Dziełem może być utwór muzyczny lub określona czynność (praca) fizyczna. Jej zakres określa Kodeks Cywilny w artykułach od 627 do 646.


„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. – art 627 KC.


Umowa o dzieło nie koniecznie powinna określać wysokość wynagrodzenia za wykonane dzieło, ale za to może określać iż jego wypłata następuje po wykonaniu dzieła (pracy). Wykonywane na podstawie tej umowy dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny:


– niematerialny: np. utwór muzyczny lub literacki, przemówienie, informacja, nauczenie, przeszkolenie
– materialny: uszyte ubranie, zbudowany budynek, przyrządzony posiłek, naprawienie jakiegoś konkretnego przedmiotu, prezentacja multimedialna, fotografia.


Dziełem jest np. wykonanie statystyki dotyczącej konkretnej sprawy, a udzielanie stałych konsultacji już dziełem nie jest. Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego rezultatu. Od umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i inne ZUS-y w przeciwieństwie do umowy-zlecenia, którą zawiera się dla samego działania (wykonywania pracy), a nie osiągnięcia konkretnej korzyści (rezultatu). Celem umowy-zlecenia jest więc sama praca (wykonywanie określonej czynności, działanie).


Umowa zlecenie – jest również regulowaną przez Kodeks Cywilny umową cywilnoprawną (art.734-751), ale jej przedmiotem jest wykonanie odpłatnie lub za darmo określonej czynności prawnej np. pracy. Stronami tej umowy mogą być osoby fizyczne i prawne posiadające zdolność do dokonywania czynności prawnych. Strony tej umowy to zleceniodawca i zleceniobiorca.


– zleceniobiorca (przyjmujący i wykonujący zlecenie, pracę, czynność)
– zleceniodawca (zlecający wykonanie zlecenia, pracy czynności)


Jeśli zlecenie jest wykonywane nieodpłatnie tj. zleceniobiorca nie jest wynagradzany za pracę umowa powinna to zawierać w treści. Na wysokosc wynagrodzenia z umowy-zlecenia wpływają czas potrzebny na wykonanie danej czynności i stopień jej komplikacji oraz profesjonalizm wykonującego pracę (zleceniobiorcy). Ten ostatni ma obowiązek sprawozdawania drugiej stronie (zleceniodawcy) o przebiegu wykonywania zlecenia i podejmowanych czynnościach oraz o ich zakończeniu. Od bieżącego roku w Polsce zmieniły się przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia za pracę na umowie-zleceniu.


W umowie-zleceniu nie liczy się końcowy rezultat wykonanej pracy, którego wcale nie musi być, a ważna jest sama praca dla pracy. – Sam fakt czynności wykonywanych dla zleceniodawcy. Zapłata z okazji umowy-zlecenia należy się za wykonywanie czynności i samo podjęcie pracy (działania), a nie zaś za owoce tej pracy jak w umowie o dzieło.


Podsumowanie: Z powyższego wynika że dwie opisane powyżej umowy są sobie przeciwstawne, a ich celem nie jest jedno i to samo. Wręcz przeciwnie dla jednej ważne jest to co nie liczy się w drugiej, a autor tej pracy uważa umowę o dzieło za bardziej intratną i opłacalną dla podpisujących ją stron niż umowę-zlecenie.

Komentarze

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: