Przyjmę imigrantów

Od kiedy Putin wytoczył te iskandery na Ukrainie to jestem za przyjęciem imigrantów do Polski. Ale tylko w te miejsca, w które te iskandery dolecą :). Czyli np. nie do Breslau….

Marsjanin – The Martian (2015)

Film sci-fi opowiadający losy astronauty – członka wyprawy na marsa, który w skutek wypadku zostaje na nim zostawiony sam przez resztę załogi. Mark Watney (w tej roli Matt Damon) bo o nim mowa zostaje na ziemi uznany za zmarłego przez NASA. Ta agencja nie informuje reszty członków załogi, którzy właśnie wracają na ziemię o tym że ich kolega żyje i musi teraz przeżyć na  tej nie nadającej się do życia planecie aż do przylotu kolejnej ekspedycji tj. 4 lata. Z resztą sama NASA dowiaduje się dosyć późno o tym że astronauta żyje przeglądając zdjęcia satelitarne.

Tymczasem Mark Watney , który obudził się na marsie ranny i pokryty już warstwą marsjańskiego pyłu udaje się w bezpieczne miejsce gdzie nagrywa video na wypadek gdyby nie przeżył 4 lata. Już wie że musi sobie poradzić w tych niesprzyjających warunkach aby przetrwać jak najdłużej. Znajduje na przykład sposób na hodowlę roślin na marskie gdyż jest z wykształcenia botanikiem, a jego pomysłowość pozwala mu na wtórne wykorzystanie kosmicznego złomu i skontaktowanie się z pracownikami NASA na ziemi oraz z całym światem. Astronauta wykazuje przy tym dużo cierpliwości i wyrozumiałości, nawet gdy zapasy jedzenia zaczynają mu się kurczyć. Cały czas myśli o śmierci, o tym co bęzie gdy umrze na marsie. Jednak czy na pewno umrze?….

mars

Gdy NASA dowiaduje się o tym że Mark Watney jednak żyje z początku nie ma zamiaru ruszać mu na ratunek ani nawet informować świata,dla którego astronauta jest oczywiście bohaterem ani wracającej na ziemie członków jego załogi obwiniającej się o śmierć kolegi o jego losach. Jednak gdy wbrew zamiarom agencji ktoś to zrobi naukowcy i specjaliści zaczną szukać sposobu na sprowadzenie astronauty z powrotem na ziemię. I wcale nie będzie to tylko dostarczenie mu racji żywnościowych na tyle czasu aby wystarczyły mu do lądowania kolejnego promu na marsie, który by go zabrał….

Amerykanie nie poradzili by sobie bez pomocy innego mocarstwa. Nic by nie zrobili bez interwencji Chińczyków, a wracająca na ziemię załoga wreszcie wróci na marsa po zgubionego kolegę. Minus tego sposobu będzie taki że będą musieli zostać dłużej w kosmosie i opowiedzieć o tym swoim rodzinom. Ale nie dłużej niż 4 lata.

Po powrocie na ziemię bohater Mark Watney szkoli przyszłych astronautów :).

Dane techniczne:

Czas trwania filmu: 2 godziny i 21 minut

Reżyseria: Ridley Scott

Kraj produkcji: USA

Rok premiery: 2015

Gatunek: sci-fi, akcja

Nagrody: między innymi dwa Złote Globy  – jeden za najlepszą komedię i musical, a drugi dla najlepszego aktora w komedii i musicalu – Matt Damon.Satelita – za najlepszy dźwięk w roku 2016 i  Saturn za najlepszą reżyserię w roku 2016.

Inne nominacje: 54

Boxoffice: 630 milionów 161 tysięcy i 890 dolarów

Podobne produkcje: „Interstellar” (2014), „Grawitacja” (2013)

Rodzaje przedstawicielstwa w świetle prawa cywilnego – TTW

Nie macie jeszcze dość szkolnych wybryków MikeHarry`ego?

To druga praca kontrolna traktująca o tym, o czym traktuje tytuł wpisu. Trochę inne od pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą i bardziej związane z prawem, więc o ocenę poproszę studentów prawa i prawników. O wyrozumiałość również :). Praca kontrolna z przedmiotu: „Obsługa turystyczna”, oddana w zeszły weekend. Zostało mi ich jeszcze trochę do napisania. Między innymi takich o bazie hotelowej lub usługach w turystyce. a z takich stricte rolniczych to o przydatności rolniczej poszczególnych rodzajów gleb. Ale z każdego przedmiotu mam 3 tematy do wyboru, więc nie wiem jeszcze dokłądnie o czym będę pisał…..

Skończenie tego kierunku i zdanie egzaminów nadaje uprawnienia rolnicze takie jak: prawo do nabycia, dziedziczenia, kupna i sprzedaży ziemi (po roku) i prawo do dopłat unijnych do ziemi i hodowli (po dwóch latach. Te ostatnie to się raczej zaraz skończą, a ustawa PIS-u o ANR-ach i tym podobnych sprawach ziemskich może nie wytrzymać do końca kadencji PIS-u. Poza tym jeśli rząd się zmieni za 4 lata i ustawę zmieni bądź uwali w ogóle to uprawnienia przyznane na jej mocy będą potrzebne jak zęby w dupie gdyż zgodnie z nową ustawą będą nielegalne i będzie je trzeba wyrabiać od nowa. Ale to już moje subiektywne zdanie na ten temat i wróżby na przyszłość MikeHarry`ego. Poniżej rzeczona praca:


„Obsługa turystyczna
Rodzaje przedstawicielstwa w świetle prawa cywilnego.
Przedstawicielstwo to reprezentowanie przez jedną osobę innej osoby podczas dokonywania czynności prawnych w jej imieniu. Przedstawiciel jest osobą trzecią reprezentującą swojego mocodawcę i występującą w jego interesach oraz działającą na jego rzecz. Z założenia dla jego dobra.
Za pośrednictwem przedstawiciela można dokonać każdej czynności prawnej, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, a właściwość danej czynności się temu nie sprzeciwia.
Wyróżnia się następujące rodzaje przedstawicielstwa:
– Przedstawicielstwo ustawowe – dokonywane przez przedstawiciela czynności prawnych w czyimś imieniu wynikające z obowiązujących ustaw.
– Rodzicielstwo – rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad dziećmi reprezentują ich prawnie. Mogą to być też opiekunowie prawni występujący na mocy ustawy w imieniu małoletniego. Każde z nich może działać w tej kwestii samodzielnie.
– Kurator – może być przedstawicielem występującym w imieniu osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej.
– Kapitan statku morskiego – występuje w imieniu armatora w trakcie gdy jego statek znajduje się poza macierzystym portem.
– Pełnomocnictwo – prawo przedstawiciela do dokonywania czynności prawnych w cudzym imieniu opiera się na woli osoby reprezentowanej (mocodawcy).
Pełnomocnictwo to pisemne oświadczenie jednej osoby, na mocy którego upoważnia ona inną osobę do działania w jej imieniu. Np. do zawierania umów handlowych i negocjacji. Taki dokument powinien zawierać dane osobowe obojga sygnotariuszy takie jak: PESEL-e, nazwiska oraz serie i numery dowodów osobistych. Tego rodzaju przedstawicielstwa udzielić może każda osoba fizyczna bądź prawna mająca pełną zdolność do czynności prawnych tj. nie będąca np. ubezwłasnowolnioną.
Pełnomocnictwa wygasają gdy czynność nimi objęta zostanie wykonana lub gdy pełnomocnik umrze. Mógł też upłynąć okres, na który zostało udzielone albo mógł nastąpić zgon mocodawcy – udzielającego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwa dzielą się również na rodzaje, między innymi takie jak: rodzajowe, szczegółowe i ogólne.
Ten rodzaj przedstawicielstwa opiera się na oświadczeniu woli osoby reprezentowanej i jest czynnością prawną jednostronną. Pełnomocnikiem może być osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych”.

I jak oceniacie?

Rolnik MikeHarry?

Nie pamiętam czy się już chwaliłem, ale zapisałem się w tym roku do szkoły! Tak, wiem że nie wyglądam już na ucznia, ale co weekend uczęszczam do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach przy ul 3-go Maja. Zgadnijcie na jaki kierunek?, no….

…Technik Turystyki Wiejskiej, semestr pierwszy.

I chciałem pochwalić się w tym wpisie jedną z dwóch prac kontrolnych, które już oddałem :). Oceńcie po swojemu i podzielcie się tą oceną w komentarzach. Proszę o wyrozumiałość specjalistów  od rolnictwa, hodowli roślin i turystyki….

Praca z Działalności Turystycznej na temat: „Metody pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej”.

„Kilka przykładowych metod i źródeł pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą wraz z krótkim opisem:
– Kredyty bankowe: elementem zachęcającym przedsiębiorcę do tej formy finansowania swojej działalności są dosyć niskie oprocentowania kredytów, a minusem są wysokie wymagania i warunki stawiane przez banki, które przedsiębiorcy muszą spełnić aby kredyt został im udzielony. Aby uzyskać kredyt należy przedstawić też biznesplan oraz dokonać szeregu opłat wstępnych np. prowizje i opłaty za wnioski kredytowe- ponosi je przedsiębiorca wnioskujący o kredyt. Metoda zaliczana do kapitału obcego – pochodzącego z zewnątrz firmy.
– Obligacje: to jedno z alternatywnych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Środki pozyskuje się tutaj z papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe jak również od osób fizycznych.
– Leasing: leasingodawca przekazuje leasingobiorcy na jakiś określony w umowie czas prawo do korzystania z jakiejś rzeczy, a ten drugi płaci za to prawo ratami leasingowymi. Przedsiębiorca korzystający z leasingu nie musi inwestować dużego kapitału własnego. Leasing również zalicza się do kapitału obcego.
– Kapitał własny: wkład właściciela i współpracowników lub też akcjonariuszy. Może być wygenerowany i wypracowany przez samo przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności.
– Oszczędności i sprzedaż majątku: ta metoda zaliczana jest do kapitału własnego gdyż środki finansowe na działalność gospodarczą mogą pochodzić np. ze sprzedaży samochodu właściciela przedsiębiorstwa lub jego współpracownicy mogą przeznaczyć na działalność swoje własne oszczędności.
– Dotacje z funduszy UE oraz Urzędów Pracy: mają charakter zwrotny najczęściej, a za samą możliwość skorzystania z nich trzeba zapłacić odsetkami. Ta możliwość wiąże się też ze sporządzaniem i wypełnianiem dużej ilości dokumentacji, a samo wykorzystywanie przyznanych środków jest kontrolowane. Nie spełnienie przez przedsiębiorstwo warunków lub wykorzystanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem pociąga za sobą surowe kary finansowe i administracyjne. Mimo to jest to jedna z popularniejszych metod, po którą sięgają prowadzący działalność gospodarczą. Środki te są ograniczone.
– Fundusze pożyczkowe: udzielają pożyczek osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub dopiero ją rozpoczynającym. Wysokość kwot takich pożyczek różni się w zależności od funduszu.
Inne źródła finansowania działalności gospodarczej to min. : dotacje rządowe, kredyty hipoteczne, pożyczki od znajomych, środki pochodzące z własnej pracy lub odziedziczonego spadku bądź darowizny”.

To dopiero początki….

4 lata KoLibra!

W ubiegły wtorek członkowie i sympatycy siedleckiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber celebrowali czwarty jubileusz jego działalności!

14711233_1303178219738382_905701424013059184_o

Stowarzyszenie konserwatywne w poglądach i liberalne w gospodarce jest znane min. z takich akcji jak: „Goń z pomnika bolszewika”. Powspominaliśmy trochę wspólne akcje oraz tych członków, których już z nami nie ma.

Naszemu KoLibrowi życzymy kolejnych sukcesów i dużo członków 🙂 oraz następnych czterech lat działalności!

12552777_1244045942276859_7737360411535469078_n

Valete

Kolej na kolejnego przedstawiciela Portugalii w gatunku rap i hip hop. Tym razem czarnego Portugalczyka…

valete

Teksty „Valete” dotyczą w większości spraw politycznych, a samemu artyście podoba się że sukces odniósł dzięki krytyce i krytykom. Można się na tej podstawie domyślać że w swoich tekstach nie koniecznie pochlebnie wyraża się o obecnej portugalskiej polityce i porusza w nich trudne sprawy.

„Fim da ditadura” – „Koniec dyktatury”

Keidje Lima – bo tak naprawdę nazywa się „Valete” urodził się w Lizbonie i podróżował po wielu portugalskich miastach aby ostatecznie osiąść w Damaia. Od najmłodszych lat rozwinął w sobie zdecydowane i daleko posunięte, poważne poglądy polityczne, na które wpłynął jego szkolny nauczyciel od filozofii. Czarnoskóry młodzieniec dołączył do komunistycznej młodzieżówki Portugalii, ale po krótkim czasie z tym skończył. Rapu i hip-hop`u zaczął słuchać od roku 1991, ale dopiero w 1995 zaczął napotykać głębszą lirykę w tekstach innych artystów i zagłębiać się w nią

Do wyboru takiego, a nie innego pseudonimu artystycznego zainspirował go program o iluzjonizmie, magii i mistycyzmie. Aktywność muzyczna artysty rozpoczęła się w roku 1997 bo to wtedy założył grupę, którą nazwał „Canal115”, a potem śpiewał jeszcze dla innych wytwórni. Jeszcze w ciągu ww. roku, gdy Lima miał dopiero 16 lat zaczął nagrywać mixtape`y innych utworów. Jeszcze przez dwa lata kontynuował występowanie z„Canal115”, ale potem zdecydował o rozpoczęciu studiów w swoim kraju i otrzymał stopień w ekonomicznej szkole w Lizbonie, stopień z ekonomii i zarządzania….

„Anti Heroi” – „Antybohater”

W 2002 roku powrócił z albumem ” Educação Visual” – „Edukacja wzrokowa/wizualna” wypuszczonym niezależnie i odrzucającym współpracę innych artystów. Tym albumem pokazał swój liryczny talent z drobiazgowymi i wymyślnymi rymami zawierającymi podteksty o kapitalizmie i wyzysku. W jednym ze swoich utworów Kejdie Lima sam siebie definiuje jako wojującego trockistę.

Jego drugi album pt, ” Serviço Públic” – „Służba publiczna” został okrzyknięty przez krytyków muzycznych jednym z najlepszych albumów w gatunku hip-hop i rap portugalski w 2006 roku! Przez słuchaczy radiowych (radio uniwersyteckie) został wybrany – drugim, najlepszym narodowym albumem w języku portugalskim. Jeden z krytyków nazwał nawet „Valete” jedynym, politycznym hip-hop`owcem w Portugalii.

„Suburbios” – „Peryferie”

Obecnie artysta zajmuje swój czas robieniem profesjonalnej kariery w komercyjnym (prywatnym?) wydziale spółki/firmy mającej coś wspólnego ze źródłami hydraulicznymi i naturalnymi zasobami ziemi. Pracuje też w piekarni, którą otworzył w São Tomé e Príncipe – Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (państwo w zatoce gwinejskiej, Afryka, była kolonia portugalska). W 2013 roku wydał album pt. „Homo Libero” (łac. „Wolny Człowiek”).

Uwagi

  • Osobiście nie przepadam za tym artystą, ale nie dlatego że jest czarny tylko trockistowski!
  • Inni podobni i komunistyczni/trockistowscy/marksistowscy raperzy z zagranicy to norweski „Gatas Parlament”https://mikkeharry.wordpress.com/2014/09/11/gatas-parlament-lewicowy-rap/
  • Informacje zaczerpnąłem z anglojęzycznej wikipedii. Podobnie jak w przypadku „Dealema”, więc proszę o wyrozumiałość :).

„No meu Quarto” – „W moim pokoju”

„Roleta Russa” – „Rosyjska ruletka”

Ogłoszenie

Takie tam w Niemczech….

14572420_1300267373326035_7853787802169316766_n

A wy, chcecie przygarnąć „małego” ciapaka? 😀

„Jugendamt szuka otwartych rodziców zastępczych dla nieletnich uchodźców. Młodzieńcy z Syrii, Iraku, Afganistanu i Somalii są przeważnie chłopcami w wieku 15-17 lat. Rodzice zastępczy są odpowiedzialni za troszczenie się i opiekę nad młodzieńcami. O sprawy urzędowe zatroszczy się kurator. Zainteresowani Drezdeńczycy mogą się zgłosić pod nr. telefonu…..”